رئیس جمهور پیشین فرانسه ، ژاک شیراک در سن ۸۶ سالگی درگذشت | گیفت کارت
داماد وی تأیید کرد که رئیس جمهور پیشین فرانسه ، در سن ۸۶ سالگی درگذشت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*