رئیس دفتر امور خارجه متأسفم برای مسجد طلایی # ۰۳۹؛ گاف | گیفت کارت
یکی خرید گیفت کارت اپل مقامات عالی اداره امور خارجه مجبور شد عذر خواهی کند پس خرید گیفت کارت اپل سردرگمی یکی خرید گیفت کارت اپل معابد برجسته سیک جهان با مسجد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*