رئیس سفیدپوست سفیدپوست سفیدپوست در سلول مورد ضرب و شتم قرار گرفت. | گیفت کارت
گانگستر مامور جیمز "Whitey" بلغر پس خرید گیفت کارت اپل مرگش در سلول خود توسط زندانیان دیگر، مورد ضرب خرید گیفت کارت اپل شتم قرار گرفت. گزارش ها می گویند


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*