رئیس MI5 برای انتقاد خرید گیفت کارت اپل فعالیت تهاجمی روسیه | گیفت کارت
مدیر کل MI5، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، بعد خرید گیفت کارت اپل سخنرانی برای انتقاد خرید گیفت کارت اپل فعالیت تهاجمی روسیه خرید گیفت کارت اپل سخنرانی استفاده خواهد کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*