رسانه های دولتی می گویند ایران یک تانکر دیگر در خلیج فارس را تصرف می کند ، [یکرسانهرسانهایدولتیمیگویند | گیفت کارت

[ad_1]


یک آژانس رسانه ای دولتی می گوید: ایران یک تانکر خارجی را در خلیج فارس توقیف کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*