رسوایی آکسفام: رئیس پیشنهادی را برای قربانیان ارائه می دهد | گیفت کارت
ارشد ارشد آکسفام خرید گیفت کارت اپل قربانیان سوء استفاده برای پیشبرد قاعدۀ «عدالت» خواسته ساخت اپل آیدی خرید گیفت کارت اپل یک کمیته مستقل برای ریشه کن کردن مجرمین جنسی صادر کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*