رسوایی آکسفام & # 039؛ نکته یخی & # 039؛ به عنوان مدیران پرسیدند | گیفت کارت
روسفان آکسفام روز دوشنبه با وزیران روبرو خواهند شد، ادعا می کنند که رسوایی فحشا خیریه "تنها نوک کوه یخ" ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*