رهبران اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت در نشست می گویند | گیفت کارت
رهبران اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مقابله با مهاجرت پس خرید گیفت کارت اپل مذاکرات تمام شب در بروکسل برای غلبه بر درخواست های ایتالیا برای کمک بیشتر به توافق رسیده اند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*