رهبران جهان متهم به «نابینایی» و # ۰۳۹؛ تغییر آب و هوا | گیفت کارت
رئیس سیشل، رهبران جهان را متهم کرده ساخت اپل آیدی که "تهدید" تغییرات اقلیمی "کور" هستند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*