رهبر اپوزیسیون زیمبابوه به شدت بیمار است | گیفت کارت
مورگان تسوانگاریای، رهبر اصلی اپوزیسیون زیمبابوه، برای زندگی خود در بیمارستان مبارزه می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*