رهبر باند سعی می کند خرید گیفت کارت اپل زندان که به عنوان دختر خود پوشیده است فرار کند | گیفت کارت
یک مقام رهبر باند برزیلی سعی کرد با لباس پوشیدن دختر خود در هنگام بازدید خرید گیفت کارت اپل او در پشت زندان ، خرید گیفت کارت اپل زندان فرار کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*