رهبر برزیل پس خرید گیفت کارت اپل ترویج ویدیوهای کارناوال صریح، خرید گیفت کارت اپل خشمگین شدن در فیلم کارناوال آشکار | گیفت کارت
، رئیس جمهور برزیل، جیر بولسنارو، خرید گیفت کارت اپل خشونت بیرون خرید گیفت کارت اپل صدای جیر جیر که خرید گیفت کارت اپل جشن های کارناوال ارسال کرده گیفت کارت اپل، نشان می دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*