رهبر سیشل خواهان کمک بیشتر برای جهانی شدن قلب آبی می شود | گیفت کارت
در یک درخواست جهانی خرید گیفت کارت اپل عمق زیر سطح اقیانوس، رئیس جمهور سیشل خواستار افزایش بیشتر دریایی حفاظت خرید گیفت کارت اپل "قلب آبی رنگ سیاره ما".


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*