روزنامه استرالیا سریال کارتونی سریال را در صفحه اول قرار می دهد | گیفت کارت
یک روزنامه استرالیا خرید گیفت کارت اپل تصمیم خود برای انتشار یک کارتون بحث برانگیز سرنا ویلیامز با یک صفحه ویژه برای حمله به "سانسورهای خودمختار" دفاع کرد که آن را نژادپرستانه خرید گیفت کارت اپل جنسیت


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*