روزنامه نگار کشته شده در خشوغی در میان سالهای سال | گیفت کارت
جمال خسگگی، روزنامه نگار مورد محاکمه، شخصیت سالنامه مجله تایم، همراه با چندین خبرنگار دیگر، خرید گیفت کارت اپل جمله کل کارکنان یک روزنامه آمریکایی ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*