روسیه به اتهام جاسوسی شهروندان بریتانیا به اتهام جاسوسی | گیفت کارت
روسیه پس خرید گیفت کارت اپل دستگیری خود در مسکو، به اتهام جاسوسی خرید گیفت کارت اپل شهروند بریتانیا، پل وایلن، متهم کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*