روسیه هشدار داده است که استفاده خرید گیفت کارت اپل "بریتان" برای جاسوسی به عنوان پیاده برگزار شود | گیفت کارت
جرمی هانت به روسیه هشدار داده ساخت اپل آیدی که خرید گیفت کارت اپل "شهروندان انگلیسی" در "بازیهای شطرنج دیپلماتیک" استفاده نکند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*