روسیه هشدار داد زندان نهنگ و # ۰۳۹؛ آزادی می تواند خطرناک باشد یا # ۰۳۹؛ زنده ماندن | گیفت کارت
محافظه کاران به روسیه هشدار داده اند که قصد دارد ۱۰ نهنگ قاتل اسیر را به دریای ژاپن آزاد کند، نه خرید گیفت کارت اپل جایی که آنها خرید گیفت کارت اپل ابتدا گرفته شده بودند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*