زمین خرید گیفت کارت اپل منابع هفت ساله استفاده می کند | گیفت کارت
روز غروب خورشید، تاریخی ساخت اپل آیدی که ما به طور موثر منابع بیشتری مصرف کرده ایم تا این سیاره بتواند طبق برنامه سالانه آن را دوباره پر کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*