زنجیر رستوران پس خرید گیفت کارت اپل موش مرده ای که در سوپ یافت می شود ۱۴۵ میلیون پوند است. | گیفت کارت
یک زنجیره رستوران چینی پس خرید گیفت کارت اپل یک زن باردار، یک موش مرده را در سوپ خود یافت.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*