زندانی محکوم به مرگ است توسط یک زندانی محکوم شده کشته شده است | گیفت کارت
یک مرد در رکورد مرگ توسط یک زندانی دیگر کشته شده ساخت اپل آیدی، اولین قتل این نوع در کالیفرنیا در بیش خرید گیفت کارت اپل ۲۰ سال .


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*