زن اسرارآمیز که در هنگام شب زنگ های زنگ زنگ زده است شناسایی شده است. | گیفت کارت
پلیس در جستجوی یک زن رمز خرید گیفت کارت اپل راز ساخت اپل آیدی که زنگ های زنگی خانه ها را در شب های قبل خرید گیفت کارت اپل نابودی زنگ زد، او را شناسایی کرده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*