زن بی انتها برنده انتخاب برلوسکونی است | گیفت کارت
یک تظاهر کننده ی تندرو در برابر سیلویو برلوسکونی در برابر رای دادن در انتخابات ایتالیا روی میز ایستاد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*