سابقۀ جهادی برای قتل در موزه یهودی زندانی شد. | گیفت کارت
یک شهروند فرانسوی به دلیل حضور در زندان برای چهار نفر در یک موزه یهودی در بروکسل به یک هیئت منصفه "زندگی" ادامه می دهد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*