سازمان ملل متحد خواستار بررسی "درگیری های غزه" شده است | گیفت کارت
سازمان ملل خواستار "تحقیق مستقل خرید گیفت کارت اپل شفاف" در درگیری های غزه که حداقل ۱۶ تن را کشته اند، خواستار شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*