سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به "جهنم در زمین" و # ۰۳۹؛ درگیری های سوریه | گیفت کارت
سازمان ملل خواستار پایان خشونت "جهنم در زمین" در سوریه شد پس خرید گیفت کارت اپل آنکه صدها غیرنظامی در غوات شرقی کشته شدند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*