ستاره های کریکت برای نخستین بار در پاکستان برگزار می شود | گیفت کارت
دهها میلیون پاکستانی در انتخابات چهارشنبه در انتخابات شرکت خواهند کرد که می تواند پیامدهایی برای کل منطقه داشته باشد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*