سخنگوی دولت ایران می گوید ، ایران | گیفت کارت

نفت در تانکر فروخته شده توسط Royal Marines off Gibraltar فروخته شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*