سرآشپز جول Robuchon، که در یک مرحله 32 ستاره میشلین را ثبت کرده است، در سن 73 سالگی فوت کرده است. | گیفت کارت |

سرآشپز جول Robuchon، که در یک مرحله ۳۲ ستاره میشلین را ثبت کرده است، در سن ۷۳ سالگی فوت کرده است. | گیفت کارت
سرآشپز جول Robuchon.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*