سربازان برای جستجوی بریتانیا های ربوده شده جستجو می کنند | گیفت کارت
سربازان خرید گیفت کارت اپل رانرین پارک در عملیات برای یافتن دو گردشگر انگلیس که در جمهوری دموکراتیک کنگو ربوده شده اند شرکت می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*