سربازان در دادگاه در برابر سرقت کیپ ورد | گیفت کارت
دو سرباز انگلیسی در دادگاه در کیپ ورد ظاهر شدند پس خرید گیفت کارت اپل اینکه برای دستگیری دستگیر شدند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*