سرپرست حمله به سرزمین زیرزمینی زکین توکیو اعدام شد | گیفت کارت
رهبر فرقه ژاپنی روز قیامت که در سال ۱۹۹۵ در حمله به زیرزمینی توکیو انجام شده ساخت اپل آیدی، به اعدام محکوم شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*