سرپرست کمپانی سابق ترامپ برای ۷۳ ماه زندانی شده است. | گیفت کارت
رئیس پلیس پیشین دونالد تامپف، پل مانیفورت، ۷۳ ماه پس خرید گیفت کارت اپل پذیرفتن دو اتهام توطئه به زندان محکوم شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*