سرگئی اسکریپال، عامل دوم دو عامل روسی است؟ | گیفت کارت
سرگئی اسکریپال به عنوان مردی شناخته شده ساخت اپل آیدی که همراه با یک زن در یک مرکز خرید در سالسبری بی اطلاع بوده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*