سر و صدا انسان برای اجتناب خرید گیفت کارت اپل وظیفه هیئت منصفه او را به زندان می اندازد | گیفت کارت
یک مرد پس خرید گیفت کارت اپل تلاش برای خروج خرید گیفت کارت اپل هیئت منصفه با فریاد «او مجرم ساخت اپل آیدی! او مجرم ساخت اپل آیدی! " خارج خرید گیفت کارت اپل دادگاه هاوایی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*