سطح دریا ممکن است با متر افزایش یابد به این ترتیب که یخ قطب جنوب سریعتر می شود | گیفت کارت
سطح دریا می تواند با "متر" افزایش یابد، زیرا یخ قطب جنوب شش برابر سریعتر ذوب می خرید گیفت کارت پلی استیشن.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*