سطل سنگهایی که در مدارس قرار دارند برای جلوگیری خرید گیفت کارت اپل تیراندازی | گیفت کارت
یک ناحیه مدرسه پنسیلوانیا سطل سنگها را در همه ۲۰۰ کلاس درس خویش قرار داده ساخت اپل آیدی تا در صورت تیراندازی جمعی مورد استفاده قرار گیرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*