سفرهای Thomas Cook به SeaWorld و Loro Parque | گیفت کارت
توماس کوک فروش سفر به پارک های حیوانی را که قاتل ها نگهداری می شوند، مانند SeaWorld خرید گیفت کارت اپل Loro Parque، متوقف خواهند کرد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*