سنگاپور می گوید که تمام سیستم ها برای اجلاس تاریخی برگزار می شود | گیفت کارت
سنگاپور در حال آماده شدن برای اجلاس تاریخی بین دونالد تامپو خرید گیفت کارت اپل کیم جونگ یونگ ساخت اپل آیدی که بیش خرید گیفت کارت اپل ۳۰۰۰ نفر خرید گیفت کارت اپل اعضای رسانه ها وارد می شوند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*