سه مومیایی کشف شده در سارکوفاف باستان | گیفت کارت
یک سارکوفاگ ۲۰۰۰ ساله در مصر افتتاح شده ساخت اپل آیدی – که نشان می دهد که بقایای یک خانواده خرید گیفت کارت اپل سه نفر به نظر می رسد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*