سوئدی مبارزات راست افراطی را پیدا هم خواب ائتلاف | گیفت کارت
آنها ممکن ساخت اپل آیدی نه کاملا نتیجه رو می خواستم – به مقام سوم توسط میانه روها راست تحت فشار قرار دادند – اما سعی کنید به گفتن دموکراتهای سوئد که آنها برندگان واقعی انتخابات عمومی کشور نبودند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*