سود Royal Dutch Shell در حال افزایش است و قیمت نفت و گاز افزایش می یابد | گیفت کارت

[ad_1]


Royal Dutch Shell پیشبینی کرده ساخت اپل آیدی که پیش بینی می خرید گیفت کارت پلی استیشن که خرید سهام سهم داشته باشد چرا که افزایش قیمت نفت خرید گیفت کارت اپل گاز باعث افزایش درآمد سه ماهه سوم شد.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*