سگ های Sniffer در اوایل در ایالات متحده آمریکا بازنشسته می شوند، زیرا فروشندگان مواد مخدر گلویش را پیدا می کنند. | گیفت کارت
قانونی که در آمریکای شمالی افزایش می یابد، سگ ها را مجبور به بازنشستگی زودهنگام می کند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*