سینی های امنیتی فرودگاه حمل ویروس های مضر را انجام می دهند، مطالعه نشان می دهد | گیفت کارت
در حالیکه میکروب ها در هواپیما پخش می شوند، سینی های امنیتی پلاستیکی بیشترین خطر بهداشت را در فرودگاه ها ایجاد می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*