شبکه اجتماعی چینی برای پایان دادن به سانسور همجنسگرا و | گیفت کارت
شبکه اجتماعی چینی سینا Weibo ساخت اپل آیدی برای جلوگیری خرید گیفت کارت اپل سرکوب برنامه ریزی شده در مورد محتوا مربوط به مسائل همجنسگرا پس خرید گیفت کارت اپل مبارزه با هشترگرا توسط کاربران خشمگین.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*