شش میلیارد سوسک، که برای معجون در مزرعه تحت کنترل AI تولید می شوند | گیفت کارت
شش میلیارد سوسک، هر ساله خرید گیفت کارت اپل طریق هوش مصنوعی در مزرعه چینی تولید می شوند که "معجون های شفا دهنده" را تولید می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*