شهر قول داده است که تبعیض پس خرید گیفت کارت اپل «کلیشه های نژادپرستانه» را به پایان برساند. | گیفت کارت
دستورالعمل جدید در شهر نیویورک برای جلوگیری خرید گیفت کارت اپل تبعیض مدل موهای معرفی شده ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*