طبق گزارش اداره مت، انسانها موجب گرما شدید ۳۰ برابر بیشتر شده است. | گیفت کارت
طبق گزارش Met Office، حرارت تابشی مانند تجربه در انگلستان در تابستان اکنون ۳۰ برابر بیشتر خرید گیفت کارت اپل شرایط طبیعی ساخت اپل آیدی.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*