طبق گزارش ها، گوشی های سامسونگ به طور تصادفی عکس ها را به مخاطبین ارسال می کنند. | گیفت کارت
تلفن های سامسونگ با توجه به گزارش ها، عکس ها را به مخاطبین خود بدون اجازه آنها ارسال می کنند.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*