طبق گفته دموکرات ها، مرز سخت ایرلند می تواند معامله تجاری انگلیس با ایالات متحده باشد | گیفت کارت
هر گونه چشم انداز یک مرز سخت ایرلندی پس خرید گیفت کارت اپل Brexit می تواند به معامله تجاری با ایالات متحده هزینه بریتانیا بدهد. در واشنگتن.


نظرات کاربران

دیدگاه شما

*

*